اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۶۵۴۸۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۶۵۴۸۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۷۱۱۹۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۷۲۷۰۰۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ،درب پارک شهر ، پاساژ بزرگ خیام ، طبقه اول ، پلاک 192

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان خیام شمالی ،درب پارک شهر ، پاساژ بزرگ خیام ، طبقه اول ، پلاک 192

  • :
  • ۳۳۹۶۵۴۸۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۶۵۴۸۷ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۳۹۷۱۱۹۴ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای آریایی مهر
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۶۵۴۸۶
 
 

آدرس