اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۶۵۴۸۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۶۵۴۸۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۷۱۱۹۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۷۲۷۰۰۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ،درب پارک شهر ، پاساژ بزرگ خیام ، طبقه اول ، پلاک 192

بازرگانی آدکو صنعت ۳۳۹۶۵۴۸۶

تلفن

  • ۳۳۹۶۵۴۸۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۶۵۴۸۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۹۷۱۱۹۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۱۷۲۷۰۰۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان خیام شمالی ،درب پارک شهر ، پاساژ بزرگ خیام ، طبقه اول ، پلاک 192